czarter jachtów

Nasze jachty

IRS CHALLENGER (Ex. SAILFISHER)
zoom

IRS CHALLENGER (Ex. SAILFISHER)

Jacht z sportowym rodowodem przygotowany do pływania w każdych warunkach wyprodukowany w 1985r stoczni DECHLER YACHTBAU GMBH wg projektu holenderskiej pracowni projektowej E.G. VAN DE STADT & PARTNERSB.V. jako typ OPTIMA 101. Legendarny Dehler 34 był przed laty pierwszym w swojej klasie prawdziwym jachtem performance cruiser, komfortowym i niezwykle sprawnym w żegludze z zacięciem regatowym. Jednostka jest w świetnym stanie technicznym. Nigdy nie była czarterowana i miała dotychczas tylko dwóch właścicieli z czego pierwszy właściciel posiała jacht przez 30 lat pływając tylko prywatnie. Drugi właściciel odkupił od pierwszego w roku 2015. W 2005 roku wymieniono napęd (silnik, wał, śruba) na nowy mocniejszy 28KM Beta Marine BD1005 z trójpłatową składaną śrubą napędową. Po zakupie w 2015 r. został wymieniony drewniany kokpit, lazy jack, 2 akumulatory AGM 100Ah, 1 akumulator kwasowo ołowiowy 100Ah, oraz wykonano na zamówienie bramkę rufową z uchwytami na wędki morskie. Dodatkowo jacht otrzymał najnowszą elektronikę nawigacyjną Simrad NSS EVO 2 Wifi z radarem szerokopasmowym 3G, oraz sondą 50/200Khz, nowe radio Simrad RS35 z AIS (tylko odbiór), nowego autopilota Raymarine ST2000+ sterowanym bezprzewodowo, tratwę 6 osobową, oraz zestaw solarów 2x100w.
W roku 2018 nowy właściciel zakupił nowe wyposażenie pirotechniczne, ratunkowe i uzupełnił wyposażenie wg przepisów karty bezpieczeństwa SOLAS.
W roku 2017 linia podwodna została oczyszczona i pomalowana antyfoulingiem SeaJet, wymienion

W roku 2017 linia podwodna została oczyszczona i pomalowana antyfoulingiem SeaJet, wymieniono również łożyska steru, oraz uszyto nową szprycbudę.

Port macierzysty: Gdańsk a miejsce postoju to Cesarska Przystań Jachtowa, Gdańsku ul. Dokowa.

Jacht to dwukabinowy żaglowy jacht pełnomorski klasy OPTIMA 101 o ożaglowaniu SLUP – klasa projektowa A, przeznaczony dla 6 osób do żeglugi całodobowej w pełnym morzu. Posiada w sumie 7 miejsc do wygodnego spania. Maksymalna ilość osób na pokładzie do żeglugi dziennej = 8 osób w strefie przybrzeżnej. Jacht odnosi sukcesy regatowe z załogą IRS SAILING TEAM.

Numer rejestracyjny: POL 15573

20 m2 

8 osób

2 kabiny

 

powierzchnia pokładu
max ilość załogi
liczba kabin
opis i rezerwacja
wyposażenie i udogodnienia
warunki oraz umowa
cennik
lokalizacja

 

Terminy czarteru = od początku kwietnia do końca listopada

W sprawie szczegółów wynajmu prosimy o kontakt:

irs@irsapartments.pl lub tel. +48 507 015 141

KRÓTKI OPIS JACHTU

Pełnomorski jacht żaglowy s/y IRS CHALLENEGER (Ex. SAILFISHER), klasy OPTIMA 101, typ. DEHLER 34’

 

Wymiary główne

Długość całkowita                  -           10,60 m

Długość na linii wodnej          -           10,10 m
Szerokość                               -           3,40 m
Zanurzenie                             -           1,70 m

 

Ożaglowanie

Powierzchnia podst. Żagli      -           65 m2

Grot w lazyjack’u,

Genua na rolerze + fok marszowy + fok sztormowy i Spinaker + spinakerbom

Wyposażenie standardowe:

Silnik:   Beta Marine 28 KM; zbiornik paliwa 60 litrów.

Nawigacja: log, echosonda, wiatromierz,  GPS, Odbiornik prognoz pogody NAVTEX TARGET PRO-Plus, MAPA Bałtyk + 44 XG N, Ploter SIMRAD NNS7 EVO2 i sondą 50/200Khz, Sonar INTERPHASE, Radar szerokopasmowy SIMRAD 3G, Radio stacjonarne VHF SIMRAD RS35 z DSC AIS, Autopilot Raymarine ST2000+

Hotelowe: dwie dwuosobowe kabiny, niezależne ogrzewanie postojowe TRUMATIC,  kuchnia gazowa, lodówka 45 l, zlewozmywak,  łazienka z WC, zbiornik wody 100l, radio z odtwarzaczem CD, Telewizor led Samsung 32”

Bezpieczeństwo: Tratwa ratunkowa na 6 osób typ AIRMAR 2015, pirotechnika 12 szt. rac + pławka dymna pomarańczowa 1 szt., kpl. tradycyjnych pasów ratunkowych, Kamizelki ratunkowe morskie SOLAS ze światełkiem ratunkowym SOLAS , Kamizelki asekuracyjne,  szelki bezpieczeństwa, Koło ratunkowe 2 szt. + pławka świetna + tyczka z flagą + linka na bębnie

Kokpit: szprycbuda,

Pozostałe wyposażenie: Kotwica zapasowa typ D 20kg, łańcuch kotwiczny 10m 5mm, elektryczna i ręczna pompa zęzowa, oświetlenie wewnętrzne i nawigacyjne, reflektor radarowy + kula kotwiczna 2 szt. + stożek 1 szt., latarka strugoszczelna 1 szt., lornetka z namiernikiem i kompasem podświetlanym DELTA SAILOR 7X50 C1, reflektor radarowy MED. SOLAS, lina holownicza fi20 (siła zrywająca 4 513 [daN]), Apteczka SOLAS,

UMOWA CZARTERU

 

 

Umowa czarteru zawarta w dniu …………………………….. 2018r. w Gdańsku pomiędzy Przedstawicielem Armatora (zwanym dalej Armatorem) IRS CAPITAL PIRS & Co. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.j. (IRS CAPITAL Sp.j.) z siedzibą w: Żukowie 83-330, ul. Kasztanowa 16 oraz biurem handlowym w Gdańsku 80-289 ul. mjr Hubala 14, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców KRS nr 0000306238, NIP: 589-193-85-60 reprezentowaną przez: Roberta Marka Studzińskiego – Prezesa Zarządu Wspólnika

oraz:

Panią/Panem ……………………….. zam. ……………, kod …………………………………………………., ul. ……………………………………………………………… nr …………………………, legitymującym się dowodem osobistym o nr …………………………, PESEL …………………..…….………., tel. ……………, e-mail.: …………………  zwanym dalej Czarterującym.

1.         Przedmiotem czarteru jest jacht s/y SAILFISHER, nr rej POL 15573, posiadający ważne dokumenty żeglugowe oraz aktualne ubezpieczenie jachtu.

 

2.         Czarterujący oświadcza że obowiązki kapitana na jachcie będzie pełnił Pani/Pan ………………………………………………………..……….. o uprawnieniach ……………………………………………………… numer …………………………………..……….. nadanych przez ………………………………………………………….…………  dnia ……………………………………. Fotokopia uprawnień jest załącznikiem do niniejszej umowy. Czarterujący prześle fotokopię uprawnień Armatorowi w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy lecz nie później niż 14 dni przed planowana data czarteru.

 

3.         Czarterujący oświadcza że obowiązki operatora radiotelefonu (SRC) będzie pełnił Pani/Pan ………………………………………………………..……………………..  o uprawnieniach operatora radio-telefonisty VHF numer ………………………………………………………………………….………….. nadanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Fotokopia uprawnień jest załącznikiem do niniejszej umowy. Czarterujący prześle fotokopię uprawnień Armatorowi w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy lecz nie później niż 14 dni przed planowana data czarteru.

 

4.         Czarterujący oświadcza że załoga będzie liczyła w całości …. osób i w załączeniu do niniejszej umowy przedstawia listę załogi. Czarterujący prześle listę załogi Armatorowi w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy lecz nie później niż 14 dni przed planowana data czarteru.

 

5.         Czarterujący oświadcza że posiada/nie posiada ubezpieczenie OC Skippera zawarte w ……………………………………………………… o terminie ważności. Fotokopia polisy jest załącznikiem do niniejszej umowy. Posiadanie ubezpieczenia OC Skippera nie jest obligatoryjne ale zalecane przez Armatora.

 

6.         W okresie czarteru akwen żeglugi ogranicza się do obszaru Zatoki Gdańskiej i Morza Bałtyckiego i Cieśnin Duńskich pod warunkiem odpowiednich uprawnień Czarterującego do prowadzenia jachtu. Istnieje możliwość zmiany akwenu po uprzednim uzgodnieniu z Armatorem. Powoduje to zmianę ceny czarteru o koszty ubezpieczenia. Taką ewentualność należy zgłosić co najmniej 30 dni przed planowany terminem czarteru. 

 

7.         Termin czarteru od .. …………. 2018 godzina 17.00 do … …………….. 2018 godzina 10.00.

 

8.         Przekazanie i odbiór jachtu nastąpi w porcie w Gdańsku..

 

9.         Czarterujący zapłaci za czarter Armatorowi kwotę …….. zł (słownie: ……. złotych). Kwota ta uwzględnia uzyskane rabaty.

 

10.      Opłata ta obejmuje czarter jachtu z kompletnym wyposażeniem żeglugowym, nawigacyjnym, kambuzowym i hotelowym, ubezpieczenie AC i OC, postój, wodę i prąd w określonym miejscu na terenie portu Górki Zachodnie.

 

11.      Dodatkowo Czarterujący zapłaci Armatorowi kwotę ………………………….………. zł za usługi dodatkowe jak niżej:

 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

 

12.      Zaliczkę w wysokości ……. PLN za czarter Czarterujący wpłaci Armatorowi w nieprzekraczalnym terminie do dnia ….. 2018 na konto nr 14 2490 0005 0000 4520 6644 8841

 

13.      Pozostałą kwotę za czarter Czarterujący wpłaci Armatorowi w nieprzekraczalnym terminie 30 dni do dnia odbioru jachtu  oraz pozostałe ewentualne opłaty za usługi dodatkowe oraz 250 PLN opłaty ryczałtowej za przygotowanie i sprzątanie jachtu najpóźniej w dniu rozpoczęcia czarteru i przed przekazaniem jachtu gotówką lub przelewem na konto.

 

14.      Kaucję zwrotną w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych), Czarterujący wpłaci Armatorowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia czarteru na konto Armatora lub gotówką.

 

15.      Określone w pkt. 9 i pkt 10 oraz 11 Czarterujący wpłaci na konto Armatora z zaznaczeniem nazwiska osoby zamawiającej lub gotówką.

 

16.      Integralną częścią umowy czarteru są Ogólne Warunki Czarteru, z którymi Czarterujący zapoznał się potwierdzając to podpisem pod umową czarteru.

 

17.      W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Morskiego. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Armatora.

 

18.      Umowa ważna jest, gdy jest podpisana przez obie strony i zostaną spełnione warunki pkt. 9 i 10.

 

19.      Umowa spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

Czarterujący:                                                                                                                                                           Armator:

 

 

 

_____________                                                                                                                                                    ____________

 


Sezon I

za dobę 490 zł
za tydzień 3 100 zł


Sezon II

za dobę 370 zł
za tydzień 2 400 zł

 

Sezon I - lipiec, sierpień, tydzień zawierający Boże Ciało oraz tydzień zawierający 1 maja tydzień Wielkanocny

Sezon II - pozostałe terminy

Kaucja = 2,5 tys pln (preferowana preautoryzacja na karcie płatniczej)

Skipper = 250 pln / dzień

Terminy czarteru = od początku kwietnia do końca listopada

Sprzątanie = 250 pln 

Zmiana pościeli = 50 pln dla 2 osób

VHF ręczny 5W = 100 pln / 1 szt. 

Genaker = 500 pln za min tydzień (dotyczy również dodatkowych żagli przednich)

Wędka morska do trollingu = 100 pln za szt.

Czarter wyłącznie dni weekendowych + 20%

Jednorazowa opłata serwisowa (przygotowanie jachtu) = 250 pln

 

Termin Cena
Czarter jednodniowy Czarter siedmiodniowy
01.04 - 28.04 370,00 PLN 2400,00 PLN
29.04 - 05.05 490,00 PLN 3100,00 PLN
06.05 - 16.06 370,00 PLN 2400,00 PLN
17.06 - 23.06 490,00 PLN 3100,00 PLN
24.06 - 30.06 370,00 PLN 2400,00 PLN
01.07 - 31.08 490,00 PLN 3100,00 PLN
01.09 - 30.11 370,00 PLN 2400,00 PLN
Kaucja:   2500,00 PLN

 

 Cesarska Przystań Jachtowa, Gdańsku ul. Dokowa.

zawsze w kontakcie

Dane kontaktowe

+48 507 015 141

irs@irsapartments.pl

Biuro

ul. mjr Hubala 14

80-289 Gdańsk

Siedziba

ul.Kasztanowa 16

83-330 Żukowo

Marina

Aleksander SL

ul. Stogi 20
80-642 Gdańsk

IRS CHALLENEGER – Ex. SAILFISHER

ul. Dokowa
80-863 Gdańsk

pełny kontakt