czarter jachtów

Nasze jachty

s/y SKUMUR
zoom

s/y SKUMUR

Nazwa jachtu:  „SKUMUR””                       

rejestru: POL

Nazwa rejestru: Polski Związek Żeglarski.

Jacht żaglowy komercyjny    typ: slup   

Armator:  IRS CAPITAL PIRS & Co. Sp. z o.o. sp.j.

Port macierzysty: USTKA        

Wyróżnik stateczności ST

Nazwa budowniczego/stoczni: DEHLER YACHTBAU GMBH

Rok Budowy: 1992               

Nr identyfikacyjny kadłuba /HIN/CIN:  470022

Materiał kadłuba oraz typ konstrukcji: LAMINAT PS – GRP (GLASS REINFORCED PLASTIC)

Typ projektu: Dehler 37 CWS   

Typ ożaglowania: slup  

Powierzchnia ożaglowania AS: 54 m2

 

Kategoria projektowa jachtu: „-”                   

Rejon żeglugi: pełnomorska „Rejon 3”.

Okres doby: żegluga całodobowa

54 m2 

8 osób

3

 

powierzchnia podstawowa ożaglowania
max ilość załogi
liczba kabin
opis i rezerwacja
wyposażenie i udogodnienia
warunki oraz umowa
cennik
lokalizacja

 

Terminy czarteru = od początku maja do połowy października

W sprawie szczegółów wynajmu prosimy o kontakt:

irs@irsapartments.pl lub tel. +48 507 015 141

 

WYPOSAŻENIE KADŁUBOWE

 

1. Kotwica główna: typ D, masa 17 kg lub typ CQR, masa 14 kg              

2. Kotwica zapasowa typ CQR, masa 10 kg lub typ D, masa 12

3. Łańcuch kotwiczny: kaliber Ø 7 mm dł. 12,5 m  (lina hol. może być jednocześnie liną kotwiczną).

4. Lina hol.-kotw.: Ø 16 (PD) lub 18 (PP) mm,  długość 43 m.     

5. Bosak  1 szt.

6. Cumy:   szt. 4   Ø 14 (PD) lub 16 (PP) mm,  długość 18 m    

7. Żagle sztormowe kpl.

8. Odbijacze: sztuk 4

 

WYPOSAŻENIE RATUNKOWE

 

9. Tratwa ratunkowa SOLAS B pack lub ISO 9650-1 pack 1, atestowana mogąca pomieścić wszystkie osoby znajdujące się na  jachcie – 6 osób

10. Kamizelki ratunkowe SOLAS lub spełniające normę transponującą  normę EN ISO 12402-2 (275N), dla każdej osoby znajdującej się na jachcie.            

11. Koła ratunkowe atestowane: sztuk 2 (jedno zaopatrzone w pławkę świetlną i tyczkę z flagą

      oraz drugie  w linkę ratunkową).

12. Rzutka pływająca długości 27,5 m - 1 szt.

13. Pławka świetlna – 1szt.

14. Pławka dymna pomarańczowa 1 szt.

15. Pasy bezpieczeństwa dla każdej osoby znajdującej się na jachcie.

16. Rakiety spadochronowe czerwone, sztuk 12

 

WYPOSAŻENIE SYGNALIZACYJNE

 

 17. Latarnie burtowe atestowane                    23. Stożek czarny – 1 szt

 18. Latarnia masztowa  - 1 szt.                       24. Róg mgłowy – 1szt.    .

 19. Latarnia rufowa atestowana - 1 szt           25. MKS

 20. Latarnia kotwiczna atestowana -1 szt       26.Tablica oznaczeń jednoliterowych MKS

 21. Reflektor radarowy  -1szt                         27. Latarka elektryczna strugoszczelna  

 22. Kula czarna - 1szt -                                   28. Bander

 

WYPOSAŻENIE PRZECIWPOŻAROWE

 

29 Gaśnice grupy poż. ABC lub BC 2 kg - 2szt.      31. Koc gaśniczy – 1szt.

30. Wiadro z linką: 2szt.                                           32. Toporek – 1 szt.

 

WYPOSAŻENIE RADIOKOMUNIKACYJNE

 

33. Radiotelefon VHF z DSC                                   35. Urządzenie do odbioru prognozy pogody

34.Radiopława awaryjna (EPIRB)  406 MHz           36. Odbiornik GPS      .

 

WYPOSAŻENIE NAWIGACYJNE

 

37.Kompas atestowany                                            48. Mapa na rejon żeglugi

38. Namiernik lub GPS                                             49. Locja (komplet na rejon żeglugi)

39. Barometr-aneroid                                                50. Sonda ręczna lub elektroniczna

40. Lornetka                                                              51. Spis świateł (komplet na rejon żeglugi)

41. Sekundomierz                                                     52. Konwencja COLREG-72 z poprawkami

42 Cyrkiel nawigacyjny                                             53. Radioodbiornik

43. Trójkąt nawigacyjny                                            54. Przepisy portowe

44. Linijka 30 cm                                                       55. Tablice nawigacyjne - zalecane

45. Znaki i skróty stosowane na mapach                 56. Dziennik jachtowy

46. Spis radiostacji nautycznych                         57. Apteczka pierwszej pomocy

47. Narzędzia i części zapasowe                              58. Nożyce do cięcia olinowania stałego

 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

 

59. Ploter nawigacyjny B&G Vulcan 7” z Wifi

60. Autoster Rymarine na kole sterowym

61. Ogrzewanie kabiny Eberspacher 2300W

62. Fok samohalsujący

63. Kabestan elektryczy Lewmar 1szt.

64. Kabestan manualny Lewmar 2szt.

65. Bojler ciepłej wody

66. Lodówka

67. Bezprzewodowy system logu i echosondy Raymarine Tacktic

68. Bezprzewodowy system wiatromierza Raymarine Tacktic

69. Szprycbuda

70. Winda kotwiczna Lawrence

71. Śruba dwułopatowa GORI

72. Przetwornica prądowa 12/230V 300W WAECO

 

Wymiary główne:  długość kadłuba:         LH =11,20 m,        szerokość     BH = 3,50 m,
                           wysokość boczna:   Dmax =1,25 m,       zanurzenie   Tmax.=1,85 m

 

Wskaźnik wyposażenia:  W= 31,6 m2          N= 1,25 m2

Pojemność brutto: nie pomierzona.      

Typ ożaglowania: slup,   Powierzchnia ożaglowania AS: 54 m2

Rodzaj silnika: stacjonarny, wysokoprężny  Yanmar  , model: 3GM30F

Numer fabryczny:    moc P = 17,7 kW      24 KM

Baterie akumulatorowe: 1 x 72Ah/12V + 2 x 180 Ah/12V

Instalacja kuchenna - kuchenka gazowa  3 palnikowa z piekarnikiem, propan butan 3 kg

 

Kategoria projektowa jachtu: „-”                   

Rejon żeglugi: pełnomorska „Rejon 3”.

 Okres doby: żegluga całodobowa

OGÓLNE WARUNKI CZARTERU

 

1.       Ogólne warunki czarteru zwane dalej OWC, stanowią integralną część Umowy czarterowej i nie podlegają negocjacji.

2.       Armator przekaże Czarterującemu jacht s/y ……………………., nr rej POL ……., klasy …………. typ. ……………, posiadający aktualne dokumenty żeglugowe, Polisę zawierającą komercyjne ubezpieczenie Casco jachtu i OC Armatora. Jacht będzie wyposażony zgodnie z wymogami bezpieczeństwa.

3.       Armator przekaże Czarterującemu jacht gotowy do czarteru, tj. zaopatrzony w naładowane akumulatory, pełen zbiornik paliwa i wody pitnej oraz paliwo do kuchenki w dniu rozpoczęcia czarteru w godzinach 16 - 18 w porcie „Cesarska Przystań Jachtowa” , Gdańsk, ul. Dokowa (chyba że strony uzgodnią w umowie inaczej).

4.       Przekazanie jachtu odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego. Z chwilą podpisania protokołu Czarterujący bierze pełną odpowiedzialność materialną za jacht i całość wymienionego w nim sprzętu, znajdującego się na jachcie i poza nim. Jednocześnie Czarterujący oświadcza, że posiada odpowiednią i wystarczającą wiedzę popartą odpowiednim doświadczeniem do samodzielnego prowadzenia jachtu klasy pełnomorskiej w rejsie morskim i jest w pełni świadomy zagrożeń wynikających z tego typu rejsu.

5.       Najpóźniej w trakcie przekazania jachtu Czarterujący zobowiązany jest wpłacić Armatorowi kaucję gwarancyjną w wysokości określonej w umowie. Rozliczenie kaucji nastąpi w dniu zakończenia czarteru lub po usunięciu wszelkich braków wykazanych protokołem szkód powstałych w okresie czarteru. Wysokość kaucji nie ogranicza odpowiedzialności Czarterującego za wyrządzone istotne szkody.

6.       W okresie czarteru Czarterujący zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Bezwzględnie zabrania się palenia tytoniu w kabinie jachtu.

7.       W przypadku przekroczenia rejonu żeglugi określonego w Polisie Ubezpieczeniowej pełną odpowiedzialność ponosi Czarterujący. Obowiązkiem Czarterującego jest zapewnienie Kapitana posiadającego odpowiednie uprawnienia, staż i umiejętność bezpiecznego prowadzenia jachtu zgodnie z dobrą praktyką morską.

8.       Czarterujący zobowiązany jest pokryć z własnych środków koszty opłat portowych, energii elektrycznej, łączności radiowej i telefonicznej, dodatkowego paliwa, smarów, gazu, spirytusu, wody pitnej itp.

9.       Czarterujący zobowiązany jest do bieżącej kontroli poziomu oleju w silniku i przekładni, naciągu i stanu pasków klinowych oraz kontroli układu chłodzenia. Uszkodzenia silnika wynikające z zaniedbań w/w czynności spowodują obciążenie Czarterującego kosztem napraw w autoryzowanym serwisie.

10.    Czarterujący zobowiązany jest do należytego przechowywania na jachcie całości osprzętu, ze szczególnym uwzględnieniem środków ratunkowych i pirotechnicznych, żagli oraz pomocy nawigacyjnych i dokumentacji jachtu.

11.    W okresie czarteru, Czarterujący zobowiązany jest w porozumieniu z Armatorem, pokrywać z własnych środków koszt ewentualnych napraw w zakresie niezbędnym dla kontynuowania żeglugi.

12.    Płatności za uzgodnione z Armatorem naprawy w zakresie usunięcia uszkodzeń wynikających z normalnej eksploatacji oraz uszkodzeń objętych ubezpieczeniem, zostaną zwrócone Czarterującemu przez Armatora lub Ubezpieczyciela za pośrednictwem Armatora, w możliwie najkrótszym czasie.

13.    W przypadku nastąpienia awarii jachtu, wejścia na mieliznę, kolizji morskiej lub innego zdarzenia ubezpieczeniowego Czarterujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Armatora oraz najbliższy oddział ubezpieczyciela lub najbliższego Komisarza Awaryjnego wskazanego przez ubezpieczyciela. Czarterujący nie może bez uzgodnienia z Armatorem samodzielnie dokonywać napraw jachtu, silnika i osprzętu ani zlecać ich osobom trzecim. W przypadku spowodowania awarii jachtu, wyłączającej go z eksploatacji na czas remontu, Armator ma prawo obciążyć Czarterującego kosztami odwołania kolejnych czarterów, do momentu zakończenia napraw. Czarterujący zobowiązany jest do usunięcia skutków awarii w możliwie najkrótszym terminie. Franszyza redukcyjna (udział własny w szkodzie) wynikająca z polisy obciąża Czarterującego.

14.    Czarterujący zobowiązany jest przekazać jacht Armatorowi  w dniu zakończenia czarteru do godz. 10.00 w porcie w Gdańsku – Przystań Cesarska (chyba że strony uzgodnią w umowie inaczej). Czarterujący przygotowuje jacht do przekazania t.j. umożliwi szybkie i łatwe sprawdzenie stanu technicznego i ilościowego osprzętu.

15.    W przypadku zakończenia rejsu w innym porcie, Armator ma prawo zażądać doprowadzenia jachtu do portu macierzystego lub przeprowadzić jacht na własną rękę, za zwrotem przez Czarterującego wszelkich kosztów z tym związanych.

16.    Zdając jacht Czarterujący zobowiązany jest do uzupełnienia wszelkich braków w osprzęcie. W przeciwnym wypadku, po wezwaniu przez Armatora, Czarterujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów napraw i uzupełnień w terminie 7 dni od zakończenia czarteru.

17.    Czarterujący przekaże jacht czysty, sklarowany i opróżniony z bagaży, zaopatrzony jak w pkt. 3 OWC. W przeciwnym wypadku Armator uzupełni gaz i paliwo na koszt Czarterującego. Za sprzątanie jachtu Czarterujący wnosi obligatoryjną opłatę w wysokości jak wynika z cennika.

18.    W przypadku rezygnacji z czarteru w terminie  

  •   minimum 60 dni przed rozpoczęciem czarteru - Armatorowi należy się 30% czarteru  
  •   od 59 d0 30 dni przed rozpoczęciem czarteru - Armatorowi należy się 60% czarteru  
  •   poniżej 30 dni przed rozpoczęciem czarteru - Armatorowi należy się 100% czarteru

19.    Niedotrzymanie terminów wpłat określonych w Umowie może spowodować zerwanie Umowy z winy Czarterującego i utratę całości dokonanych wpłat. Opłata czarterowa należy się Armatorowi za cały okres, w którym jacht był oddany do dyspozycji Czarterującego, niezależnie od stopnia jego wykorzystania.  

20.    Ustala się, że:

ü  Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu jachtu Czarterującemu Armator zwróci równowartość doby czarteru.  

ü  Czarterujący ma prawo żądać zwrotu opłaty czarterowej za okres przerwy w eksploatacji jachtu, jeżeli przerwa ta zawiniona jest przez Armatora. Za pierwsze 24 godziny zawinionego postoju Armator nie traci prawa do opłaty czarterowej. Przerwa w eksploatacji jachtu spowodowana przez sztorm i inną siłę wyższą, blokadę, kwarantannę, strajki, zajęcie jachtu, uszkodzenie powstałe w trakcie eksploatacji nie powoduje utraty opłaty czarterowej.  

ü  Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia zwrotu jachtu poza okresem umowy Czarterujący płaci Armatorowi karę umowną w wysokości 25% tygodnia czarteru oraz pokrywa koszty związane z odwołaniem następnego czarteru lub opóźnieniem jego rozpoczęcia ze szczególnym uwzględnieniem pokrycia kosztów noclegu kolejnej załogi.

21.    Armator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zobowiązania zaciągnięte przez Czarterującego.

22.    Czarterujący nie może bez zgody Armatora zawrzeć umowy czarterowej z osobą trzecią.

23.    Armator nie ma prawa zawrzeć umowy czarterowej z innym Czarterującym, dotyczącej tego samego jachtu w tym samym terminie.

Termin

Czarter jednodniowy Czarter siedmiodniowy
01.05 - 05.05 700,00 PLN 4400,00 PLN
06.05 - 16.06 600,00 PLN 3600,00 PLN
17.06 - 23.06 700,00 PLN 4400,00 PLN
24.06 - 30.06 600,00 PLN 3600,00 PLN
01.07 - 31.08 700,00 PLN 4400,00 PLN
01.09 - 15.10 600,00 PLN 3600,00 PLN
Kaucja 3000,00 PLN 3000,00 PLN

 

OPŁATY DODATKOWE:

Skipper = 280 pln / dzień

Zmiana pościeli = 50 pln dla 2 osób

VHF ręczny 5W = 100 pln / 1 szt. jednorazowo do tygodnia

Spinaker = 500 pln za min tydzień (dotyczy również dodatkowych żagli przednich)Wędka morska do trollingu = 100 pln za szt.

*Jednorazowa opłata serwisowa (przygotowanie jachtu) = 280 pln

*Czarter wyłącznie dni weekendowych + 20%

Cesarska Przystań Jachtowa, Gdańsk, ul. Dokowa

zawsze w kontakcie

Dane kontaktowe

+48 507 015 141

irs@irsapartments.pl

Biuro

ul. mjr Hubala 14

80-289 Gdańsk

Siedziba

ul.Kasztanowa 16

83-330 Żukowo

Marina

ul. Dokowa
80-863 Gdańsk

pełny kontakt